Leina ülesanded – kursus leinajale

Varem või hiljem, mõned neist, kes väldivad teadlikku leinamist, murduvad. Tavaliselt depresiooni näol.

John Bowlby, 1980

“Kas ma olen leinaprotsessi kinni?” “Kas ma olen eituses?” “Kas ma olen leina läbinud?” “Mis leinastaadiumis ma olen?”

Kui Sa oled neid küsimusi enda käest küsinud, on see veebikursus loodud just Sinu küsimustele vastamiseks.

Leinastaadiumite, faaside ja etappide kõige suuremaks kriitikaks peetakse nende mõju leinajale. Leinaja ja ka leinaja toetajad hakkavad ootama ja eeldama teatud käitumisviisi leinajalt, etappide-faaside-staadiumite läbimist ning leinajal endal võib tekkida mure, kas ta on kuhugi etappi jäänud või on hoopis eituses ja ei liigu oma leinaga edasi.

Veebikursus “Leina ülesanded” on üles ehitatud leina etappide-faaside-staadiumite baasil, kus tutvud eituse, valu jms leina tihtipeale varjatud külgedega. Veebikursusel märkad kus on lein varjul, kuhu võibolla oled kinni jäänud või hoopis saad kinnitust, et Sa oled kõik sammud läbi teinud.

Kui selgub, et oled mõnes etapis, saad teadmisi, kuidas sellest etapist läbi minna, läbi leina ülesannete.

Lein on protsess, psühholoogia koolkondade kohaselt. Protsess, mis algab peale kaotust.

Erinevad teoreetikud on vaadelnud leina läbi staadiumite, faaside ja ülesannete.

Kui faasid ja staadiumid võivad tunduda pigem passiivsetena, kus justkui ei saa midagi teha, siis siinsel kursusel keskendume leina ülesannetele. Selle asemel, et leinas passiivselt olla, mis võib tekitada jõuetuse tunnet, annavad ülesanded selge fookuse leinajale ning teadmise, milliseid samme ja millal on oluline teha.

Leinata on võimalik aktiivselt ja teadlikult.

Leinas, kui kaotusega kohanemise protsessis on omad ülesanded, millele kursuse vältel keskendume.

Veebikursus “Leina ülesanded”

Oktoober, 2022

Aeg: 4 kohtumist, neljapäeviti kell 10.00-11.00
Kuupäevad: 06.10, 13.10, 20.10, 27.10.

Kursuse tasu: 190 eur/osaleja

Kursus sisaldab:

 • – ligipääs videokursusele, 60 päeva
 • – 4x grupiga kohtumist, kokku 4h

Kursus on praktiline, sisaldades teooriat, arutelusid ning praktilisi harjutusi.*

Kursus baseerub mh William Wordeni uurimustöödele ning leina ülesannetele, koos praktiliste eluliste näidetega.

 • * teooria ja praktiliste harjutuste kirjeldused salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata 2 nädala jooksul. Isiklikke jagamisi ei salvestata, va jagaja soovil ja nõusolekul.

Kursust on võimalik tellida privaatkursusena, kus kohtume 4’l korral. Kohtumiste aluseks on kursuse raamistik ning teadmised, kohtumised ise on kohandatud inimese vajadustele ning hetkeolukorrale vastavaks. Individuaalkohtumise kestvuseks on 4 x 1h. Vajadusel on võimalik juurde tellida lisatunde. Privaatkursusel osaleja saab ligipääsu samuti videokursusele.

Kursus inimesele, kes:

 • – leinab kas hiljutist või ammust kaotust
 • – soovib teada kus etapis-faasis-staadiumis ta lein on
 • – soovib õppida teadlikku leinamist
 • – soovib oma leina tundma õppida
 • – on valmis panustama aktiivselt leinamisse

Sisu:

 • – Leinaprotsessi mõistmine
 • – Leina ülesannete põhimõte
 • – Leina ülesannete sammhaaval läbitöötamine
 • – Eituse ilmselged ja varjatud küljed
 • – Toimetulek valuga ja selle eest põgenemine
 • – kohanemine väliste ja sisemiste muutustega
 • – spirituaalsus leinas
 • – maailma taju peale kaotust
 • – kuidas eluga edasi minna, lahkunuga ühendust säilitades

Kursusel osaleja:

 • – saab parema arusaamise sellest, millises faasis ta on oma leinas
 • – saab teadmisi, kuidas ennast leinas toetada läbi aktiivsete sammudega
 • – saab ülevaate leinaprotsessist
 • – omandab teadmise teadlikkust, aktiivsest leinamisest

Registreeru siin!

Klikka ostukorvile!

Kui Sul on kingituse kampaania kood, klikka parempoolsele nupule!

Kui Sa soovid kinkekoodi ja veel ei ole, uudista FB lehte ja leia sealt kingitus!


Koolitaja Meeli Laane

on leinanõustaja, akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, The Grief Recovery Method tippspetsialist. Meeli on täiendanud ennast Imago suhteteraapia, loovteraapia, konstellatsioonide, lepituse ning perenõustamise valdkonnas.


You Might Also Like

etET