fbpx

“Kas minu lein on normaalne”

Praktiline koolitus leinareaktsioonidest leinajale ja leinaja toetajale.

Läbiviija: leinanõustaja ja koolitaja Meeli Laane

Kestvus: 4,5 ak h koos pausiga

“Armastatu kaotus on psühholoogiliselt sama traumeeriv kui tõsine kehavigastus või põletus.”

George Engel

Lähedase surm mõjutab meid ettenägematul moel. Ka surmast ette teades, näiteks raske haiguse korral, ei ole alati võimalik ettevalmistuda üdini lähedase surmaks. Kui surm leiab aset ootamatult, on see mõistuse, emotsioonide ja keha jaoks šokk. Üks suurimaid hirme leinajatel on hirm oma emotsioonide ja reaktsioonide ees. Hirm, et teda ei mõisteta, eelarvamus, et ta peab leinama üksinda või varjama oma kogemusi teiste eest. Hirm, et ta jääbki nii tundma nagu ta tunneb ja see on talumatu.

Leinareaktsioonid surmale on vägagi erinevad ja ühes peres võivad pereliikmed reageerida vastandlikul moel, mis omakorda võib tekitada arusaamatusi ning süümepiinasid.

Lein on üleminekuprotsess, kus vastu võtta teadmine lähedase surmast, kõigest sellest, mida see Sinu jaoks tähendab; kus leppida, et see, mis oli, seda ei tule kunagi enam selle inimesega sellisel moel. Ja sealt edasi uue loomine – kuidas luua elu ilma lähedase inimeseta.


Koolitusel “Kas Sinu lein on normaalne?” keskendume leinareaktsioonide baasteadmistele, mida on oluline teada nii leinajal endal kui ka inimesel, kes tööalaselt puutub kokku leinajatega või eraelus toetab leinas olevat inimest. Baasteadmised on olulised selleks, et lubada leinaprotsessis olemist, sellesse kinni jäämata ning leina endaga aastakümneid kaasas kandmata. Leinanõustaja Meeli Laane toob esile depressiooni ja leina sarnasused ning kuidas eristada ühte teisest. Meeli räägib enimlevinud leinareaktsioonidest ehk nö normaalsest leinast ja komplitseeritud leinast ehk leinast, kus inimene vajab välist abi.

Koolitus leinast baseerub William Wordeni teooriale ning aastakümnete pikkusele uurimustööle ja kogemusele. Worden toetub ning analüüsib oma järeldustes erinevate psühholoogia koolkondade avastustele ning uuringu tulemustele, mis rikastab tema lähenemisviisi veelgi enam.

“William Wordeni teooria, mis baseerub tema kogemustel ja uurimustöödel, on info, mis aitas mul endal oma leina mõista ning enda äärmuslikku käitumist ja mõtteviisi muutust aktsepteerida tunneterohkel perioodil. Lein on väga normaalne protsess, kuid tänapäevases ühiskonnas puuduvad teadmised sellest ning selle mõistmise ja sellest läbi käimise toetamise oskus. Selle tulemusena kannavad inimesed endas leina aastakümneid, mis mõjutab neid varjatud või nähtaval viisil igapäevaselt. See on ka põhjus miks soovin infot laiemalt jagada.”

Meeli Laane

Koolitusest saab kasu:

 • – leinaprotsessis olev inimene (kes on valmis võtma vastu mõistusekeskset informatsiooni), et paremini mõista iseennast ning olla teadlik piiridest milline on normaalne lein ning millised on viited komplitseeritud leinale, mille puhul tuleb pöörduda leinanõustaja poole
 • – leinaja toetaja, et paremini mõista leinajat, teada mis on normaalne ning millal tuleb leinaja suunata leinanõustaja juurde
 • – terapeut, kes võtab vastu kliente, eristamaks depressiooni leinast kuna leina sümptomid sarnanevad depressioonile ning toetamaks klienti talle vajalikul moel.

Sissejuhatav leinatemaatiline koolitus on interaktiivne, kus töötoa läbiviija, leinanõustaja Meeli Laane jagab lisaks isiklikke kogemusi leinast ning ruum on avatud osalejate kogemuste jagamisele.


Leinanõustaja ja Transpersonaalne Psühhoterapeut Meeli Laane

Koolituse läbiviija

leinanõustaja Meeli Laane on akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut ning oma isiklike kogemuste tõukel spetsialiseerunud leinanõustamisele. Meeli eesmärk on tõsta teadlikkust leina teemal, mistõttu ta tõi ka Eestisse rahvusvahelise teaduspõhise leinaprogrammi Grief Recovery Method (Kaotusvalust taastumise meetod). Meeli toob leinanõustamisse ning koolitustesse ja praktikatesse kokku teadmised erinevatest psühholoogia valdkondadest, toetamaks leinajaid, terapeute, erialaspetsialiste ja leinaja toetajaid leinateadlikkuse tõstmiseks ning leina loomuliku protsessi toetamiseks.


Koolituse sisu:

 • – mis on lein
 • – normaalse leina tunnused
 • – komplitseeritud leina tunnused
 • – lein ja depressioon

Sihtgrupp:

 • – leinaja
 • – leinaja toetaja
 • – terapeut
 • – erialaspetsialist, kes puutub kokku leinajatega

Tasu

 • koolituse salvestus 40 eur

You Might Also Like

etET