fbpx

Teenused

Teenused leinas inimesele

Lein on väga mitmepalgeline, mis mõnikord puudutab kõiki eluvaldkondi ja võib esile kutsuda ka identiteedi küsimuse mh.

Teemade alajaotused ja nõustamisvõimalused

 • lapse surm
 • partneri surm
 • vanema surm
 • lemmiklooma/linnu surm, kaotus, äraandmine
 • lahkuminek
 • muutus tervises
 • elumuutus (ka paremuse suunas)
 • elukoha vahetus
 • turvatunde kaotus
 • kõik kaotused elus

Leina puhul ei ole oluline kas kaotus on hiljutine või ammune. Ka ammune lein võib endast intensiivselt ja ka varjatult tunda anda.

 • leinaprotsessi toetamine ühekordse, vajaduspõhise nõustamisena
 • intensiivse ehk akuutse leinaga toimetuleku toetamine
 • leinaprotsessi pikema-ajalisem toetamine
 • süsteemne leina läbimine
 • leina detektiivi teenus ehk valu algpõhjuse ja varjatud leina kaardistamine
 • toimetulek emotsionaalse valuga
 • suhtlus leinas
 • mustrite teadvustamine ja nende muutmine
 • peresuhted leinas, sh konflikti lahendamise toetus
 • muutustega kohanemine
 • uue loomine
 • jms

Sobiva teenuse valimiseks soovitan broneerida tasuta kohtumise aeg Zoomi vahendusel, kus:

– arutame läbi hetkeolukorra
– kaardistame võimalusel vajadused
– räägime läbi koostöösuhte – teraapia on koostöö nõustaja ja leinas inimese vahel
– tutvustan rakendatavaid töömeetodeid
– lepime kokku järgmises sammus, milleks võib osutuda allolev teenus või teenustepakett, iseseisev praktika või suunamine teise spetsialisti juurde.

UUS TEENUS – sõpruskonnale, kogukonnale, perekonnale, partneritele

Uus teenus toetab leinas ja kaotuses mõjutatud inimeste kokku tulemist, leinakogemuse lahti mõtestamist, mis tihtipeale kõrvale jäetakse leinajaid toetades või millest on keeruline omavahel rääkida ning kus süsteemne lähenemine on toeks.

Tegemist ei ole teraapia teenusega.

Sihtgrupp: suhtepartnerid, kes leinavad pereliiget; perekond, kelle pereliige on surma saanud või ära surnud; sõpruskond, kes toetab leinas inimest; kogukond laiemalt

Teenus sisaldab:

-süsteemset, 5-sammulist, kaotusele keskenduvat vestlust

Teenuse tasu:
50 eur/üksikosaleja
100 eur/ 2-4 osalejat*

*suurema grupi korral tasu kokkuleppel

Teenuse kestvus:

ajapiiranguta, kestvust mõjutab osalejate arvukus

Leina diagnostika ehk leina kaardistamise teenus

Konsultatsiooniteenus inimesele, kes:

– kahtlustab, et tal on leinaprotsess seiskunud ja soovib kinnitust
– soovib teada, mis on tema emotsionaalse valu algpõhjus(ed)
– soovib teada kus ta on oma leinaprotsessis

Teenuse tasu: 60 eur/30 min

Teenus sisaldab:
– küsimustiku täitmist kohtumisele eelnevalt
– vestlust ning täpsustavaid küsimusi veebi vahendusel
– soovitusi järgmisteks sammudeks

Nõustaja kaardistab leinatunnused ja emotsioonid ning hindab leinaprotsessi vastavalt leinahindamise metoodikatele ja teaduspõhistele uuringutele. Konsultatsiooni raames soovitab nõustaja edasisi samme vajadusel. Valu algpõhjuseid võib mitmeid olla, konsultatsiooni raames keskendutakse ühele. Konsultatsioon ei asenda nõustamisteenust, vaid täiendab seda.

Leinaprotsessi toetamine ühekordse, vajaduspõhise nõustamisena

Soovituslikud eeltingimused:
– olemasolev toetav tugisüsteem
– oskused end igapäevaselt ise toetada.

Nõustamine on vajaduspõhine ja keskendub leinaprotsesside osadele, mida üksinda on keeruline tuvastada ja läbida.

Tasu: 110 eur/h

Leinaprotsessiga toimetuleku toetamine

Intensiivne ehk akuutne lein on osa leinaprotsessist, kus tundub, et valu on kõikehõlmav ja siit ei ole võimalik läbi tulla. Reeglina aktiveerub akuutne lein kohe peale lähedase surma/lahkumist, kuid võib aktiveeruda ka 4ndal nädalal peale lähedase surma. Mõnikord oluliselt hiljem, nt aasta peale kaotust.

Intensiivse leina puhul soovitan pakett-teenust, kus kohtumised toimuvad tavapärasest tihemini.

Pakett teenus: 480 eur*, sisaldab:

– kuni 4h nõustamist, kohtumiste tihedus kokkuleppeline (igapäevane, ülepäeviti, nädalas kord jms)
– kiirkorras nõustamine, 1-2 tööpäeva jooksul, veebi vahendusel või kontaktkohtumisena Tallinna vanalinnas
– nõustaja kättesaadavus 24h jooksul e-kirja/telefoni teel (aja kokkuleppimiseks jms)
– vajadusel toetav materjal, sh e-kursus
– järelkonsultatsioon telefoni või veebi teel, kuni 30 min. Konsultatsioonil kaardistatakse teenuse mõju, leina kulgu ja edasisi vajadusi. Toimub kuni 2 nädala jooksul peale viimast nõustamist
– tugisüsteemi nõustamine, 30 min (veebi teel või kohapeal, Tallinna vanalinnas)
– juhendmaterjal leinast nii leinajale kui tugisüsteemile
*Pakett teenuse hind kehtib korraga tasudes ettemaksuna.

Süsteemne leina läbimine

Süsteemne leina läbimine toimub psühholoogide ja leinajate koostöös loodud meetodi baasil.

Pakett teenus: 1 100 eur**, sisaldab:
– 8 kohtumist, kestvusega 1-1,5h. Kohtumiste tihedus vastavalt kokkuleppele – 1 x nädalas või tihemini
– videomaterjal leinast ja praktilistest harjutustest
– kohtumistevälised konsultatsioonid, sh järelkonsultatsioon video vahendusel kokku kuni 4h
– lisanõustamise tasu erihinnaga 95 eur/seanss
* tasuda on võimalik kahes osas
**Pakett teenuse hind kehtib korraga tasudes ettemaksuna, kas ühes või kahes osas.

Teenuse ülesehitus – teooria kohtumistel ja videomaterjalina iseseisvaks vaatamiseks, arutelu ning praktilised harjutused

Teenus inimesele, kes:
– leinab kas hiljutist või ammust kaotust
– soovib õppida teadlikku ja süsteemset kaotustega toimetulekut
– soovib toetada loomuliku leina kulgu
– on valmis tegema samme leinaprotsessi toetamiseks


8 kohtumise jooksul:
– õpid ära tundma ning teadvustama enda leina ning sellega toimetulekumehhanisme ja valu eest põgenemise viise;
– inventeerid kogu oma elu kaotusi ja valid välja sealt ühe, mis Sind on enim mõjutanud;

– koged ja ka teostad teadlikke samme, et tuua lõpetatust emotsionaalsesse valusse, mida Sa oma kehas ja mõtetes kaasas senini kandnud oled;

– koged, kuidas lein muutub konkreetsemaks ja selgemaks.

Vali sobiv teenus ja broneeri aeg

Otsekontakt: e-post: info@kuulaleinajat.ee

Nõustajal on õigus katkestada seanss, kui on kahtlus, et klient on alkoholijoobes või/ja narkootikume tarvitanud. Seansitasu on kohustatud klient tasuma täies ulatuses.

etET