fbpx

Leina täiendõpe 2024

Kuupäevad:
1. moodul*: 07, 09.02.2024 
2. moodul*: 06, 08.03.2024
3. moodul*: 10, 12.04.2024
4. moodul*: 08, 10.05.2024
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Veebiõpe

Osalustasu:
Täiendusõpe: 890 eur/osaleja*
Üksikmoodul: 249 eur/osaleja
*Võimalik tasuda osamaksetena

Sihtgrupp:

 • spetsialist*, kes soovib erialase täiendusena pakkuda leinas inimesel esmastasandi toetust
 • täiskasvanu, kes on motiveeritud vaimse tervise parendamisse panustama läbi leinajate professionaalse toetamise

*Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid jne.

Kursuse sisu:

 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest.
  Alateemad:
  • Leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
  • Leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnused
  • Leinatoetaja baasoskused
 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
  Soovitan mooduli läbida ka spetsialistidel, kes töötavad vaid täiskasvanutega. Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest.
  Alateemad:
  • Surm ja lein vastavalt lapse arenguetappidele
  • Lapse leina tunnused
  • Lahendamata ja väljendamata emotsioonide tuvastamine läbi praktiliste meetodite
  • Leinava lapse toetamise baasoskused
 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi.
  Alateemad:
  • Leina totavad ja pärssivad toimetulekustrateegiad
  • Strateegiate kaardistamine ja uute oskuste omandamise võimaldamine
  • Leinateekond, teooriale tuginedes
 4. moodul. Leinatoetaja enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti/toetaja enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsiooni ennetamine.
  Alateemad:
  • Kohalolu emotsionaalsetes protsessides 
  • Nõustamiseetika alustalad
  • Toetaja enda leinateekond
  • Projektsiooni risk ja ennetamine
  • Toetaja enesehool

Leinatoetaja täiendusõppe tulemusena, osaleja:

 • Rakendab leinaja toetamisel baasoskuseid, esmatasandi toe pakkumisel
 • Oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • Oskab kaardistada leinaja toimetulekustrateegiad
 • Oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • Oskab rakendada enesehoiu praktikaid
 • Lähtub toetamisel nõustamiseetikast

Õppemaht:

Täiendusõppe kogumaht on 90 ak t, sh auditoorset veebiõpet 64 ak t ja praktika min maht 26 ak t.

Keskkond: Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele. 

Ülesehitus:

 • teooria loengu formaadis
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • individuaalsed harjutused
 • grupiarutelu
 • juhtumipõhised praktikad ja vaatluspäeviku täitmine

Iga mooduli lahutamatuks osaks on praktika. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest on kohustuslik osaleda vähemalt ühel praktikal per moodul. Praktikate kohta esitab õppija vaatluspäeviku.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 77 auditoorses tunnis 90mnest, sh vähemalt 26 praktikatunnis ning sooritanud õpiväljundite hindamise. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Osalustasu

 • Leinatoetaja erialase täiendusõppe osalustasu 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • 4 moodulil osalemist
  • võimalust osaleda 8’s praktikagrupis, kohustuslik vähemalt neljas
  • täiendõppe materjali
  • ligipääsu e-keskkonnale, kus on koolitusmaterjal
 • Üksikmoodulil osaleja osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • valitud mooduli(te)l osalemist
  • kuni kahes moodulikeskses praktikagrupis osalemist
  • täiendõppe materjali
  • ligipääsu e-keskkonnale, kus on koolitusmaterjal

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu, kogusummas 80 eur, garanteerib koha täiendõppes.
 • Tasuda on võimalik samuti osamaksetena, kas kahes või kolmes osas alljärgnevalt:
  • kahes osas, 459 eur/osamakse
  • kolmes osas, 311 eur/osamakse
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Täiendusõpet viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendusõpet korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: “Leinatoetaja täiendusõpe”.

Õppekava rühm: Psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • Rakendab leinaja toetamisel baasoskuseid, esmatasandi toe pakkumisel
 • Oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • Oskab kaardistada leinaja toimetulekustrateegiad
 • Oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • Oskab rakendada enesehoiu praktikaid
 • Lähtub toetamisel nõustamiseetikast

Sihtgrupp:

 • spetsialist*, kes soovib erialase täiendusena pakkuda leinas inimesel esmastasandi toetust
 • täiskasvanu, kes on motiveeritud vaimse tervise parendamisse panustama läbi leinajate professionaalse toetamise

*Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid jne.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: Täiendusõppe kogumaht on 90 ak t, sh auditoorset veebiõpet 64 ak t ja praktika min maht 26 ak t.

Õppekeskkond: Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele.

Täiendõppe sisu:

 • 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused.
  Alateemad:
  • Leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
  • Leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnused
  • Leinatoetaja baasoskused
 • 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
  Alateemad:
  • Surm ja lein vastavalt lapse arenguetappidele
  • Lapse leina tunnused
  • Lahendamata ja väljendamata emotsioonide tuvastamine läbi praktiliste meetodite
  • Leinava lapse toetamise baasoskused
 • 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes.
  Alateemad:
  • Leina totavad ja pärssivad toimetulekustrateegiad
  • Strateegiate kaardistamine ja uute oskuste omandamise võimaldamine
  • Leinateekond, teooriale tuginedes
 • 4. moodul. Spetsialisti/toetaja enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti/toetaja enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.
  Alateemad:
  • Kohalolu emotsionaalsetes protsessides 
  • Nõustamiseetika alustalad
  • Toetaja enda leinateekond
  • Projektsiooni risk ja ennetamine
  • Toetaja enesehool

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument:

 • Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 77 auditoorses tunnis 90mnest, sh vähemalt 26 praktikatunnis ning sooritanud õpiväljundite hindamise. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Täiendusõppe läbiivija: Leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendusõppe korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat

Meeli Laane on MTÜ Kuula Leinajat asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like

etET