fbpx

Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes

Kuupäev:
02-03.12.2023 kell 10:00-18:00
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Pärnu mnt 6, Tallinn

Osalustasu: 249 eur/osaleja

Laialt on levinud uskumus, et leinaga peab igaüks ise, omaette toime tulema. Uskumus “Sa pead olema tugev” või/ja “Ma pean olema tugev” pärsib leinaprotsesse ning võib juhtuda, et inimene jääb ilma vajalikust toest ja võib kanda läbiprotsessimata leina eneses aastakümneid. Läbiprotsessimata lein võib inimesele mõjuda laastavalt, võib välja kujuneda krooniline depressioon, kaob elurõõm ja keerulisemate juhtumite korral võivad esineda suitsiidimõtted või lootus, et elutee lõppeb peatselt.

Kuidas toetada end või teist inimest leinaga toimetulemisel

sellele keskendub leina moodul “Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi”. Moodul on osa täiendõppest, mis on suunatud spetsialistidele ja on avatud kõikidele huvilistele. Suurema huvi korral leina vastu, soovitan tutvuda põhjaliku ning mitmekülgse leina täiendõppega “Leinateadlik spetsialist”.

Kõik inimesed on omandanud eluea jooksul toimetulekumehhanismid, mida nad rakendavad kas teadlikult või alateadlikult raskustega toimetulemiseks. Olgu nendeks lühiajalist heaolutunnet loovad tegevused nagu näiteks alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, poodlemine vms tegevused või ka eluterved toimetulekumehhanismid. Reeglina kasutab inimene 1-2 toimetulekumehhanismi, millest mõnikord võib piisata, kuid mõnikord inimene kogeb, et vaatamata püüdlustele end toetada, emotsionaalne valu ei lahene ning leinaprotsess kas intensiivistub või jääb samale tasemele. Siin tulevad appi teadmised ning praktika kõikidest toimetulekumehhanismidest, et oma teadmisi ja uusi tööriistu enda toeks rakendada ning samuti leinas inimese toetamisel.

Koolitusmooduli sisu:

 • mis mõjutab leinaprotsesse ja millele leinas tähelepanu pöörata
 • rakendatavate toimetulekumehhanismide kaartistamine
 • peresüsteemi mõju toimetulekumehhanismide rakendamisele
 • keskkonna mõju toimetulekumehhanismidele
 • abistavad ja leinaprotsessi pärssivad toimetulekumehhanismid
 • peamised toimetulekumehhanismid
 • kõikide toimetulekumehhanismide kategooriate praktiseerimine ning uute oskuste omandamine

Sihtgrupp:

 • spetsialistid, kes töötavad inimestega sh
 • vaimse tervise edendajad
 • kogemusnõustajad
 • koolipsühholoogid
 • õpetajad
 • perearstid
 • ämmaemandad
 • lastekaitsetöötajad
 • psühholoogilised nõustajad
 • sotsiaaltöötajad
 • kriisinõustajad
 • noortekeskuse töötajad
 • meditsiinipersonal ja
 • inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi.
 • Moodul on avatud samuti leinas inimesele, kes ei ole akuutses ehk intensiivses leinaprotsessis. Viimane just seetõttu, et moodulil ei ole võimalik teraapiat teha, fookus on õppimisel ja praktikal.

Mooduli tulemusena, osaleja:

 • teadvustab enda toimetulekumehhanisme
 • omab teadmisi toimetulekumehhanismidest, mida ta rakendanud ei ole senini
 • on praktiseerinud kõiki peamisi toimetulekumehhanismide kategooriaid
 • oskab juhendada ja toetada leinas inimest toimetulekumehhanismide rakendamisel

Õppemaht:

21 ak t kontaktõpet, millele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Keskkond:
2023a toimuv koolitus toimub kontaktõppe formaadis, koolitustingimustele vastavas ruumis.
2024a toimub sama moodul veebiõppe formaadis.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest üks toimub veebipraktikana ja teine kontaktkohtumisena Tallinnas. Kohustuslik on osaleda miinimum ühes praktikagrupis.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel.

Osalustasu

 • Osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • moodulil osalemist
  • osalust kuni kahes praktikagrupis
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu summas 40 eurot garanteerib koha moodulil.
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Moodulit viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Moodulit korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi.

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus; eneseabi

Õpiväljundid. Koolituse tulemusena osaleja:

 • teadvustab enda toimetulekumehhanisme
 • omab teadmisi toimetulekumehhanismidest, mida ta rakendanud ei ole senini
 • praktiseerib kõiki peamisi toimetulekumehhanisme
 • oskab juhendada ja toetada leinas inimest toimetulekumehhanismide rakendamisel
 • on teadlik eneseabivõtetest
 • oskab leinajale edasi eneseabivõtteid

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, õpetajad, perearstid, ämmaemandad, lastekaitsetöötajad, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, medtisiinipersonal ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi. Moodul on avatud samuti leinas inimesele, kes ei ole akuutses ehk intensiivses leinaprotsessis. Viimane just seetõttu, et me antud moodulil ei rakenda terapeutilisi praktikaid ja intensiivsete protsesside läbimist moodulil ei ole võimalik toetada küll aga praktiseerime esmatoetust, närvisüsteemi tasakaalustamiseks.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: 21 ak t kontaktõpet per moodul. Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Õppekeskkond: 2023 a toimub moodul koolitustingimustele vastavas ja õppimist toetavas ruumis. 2024a kevadel alustav moodul toimub veebikeskkonna vahendusel.

Mooduli sisu:

 • rakendatavate toimetulekumehhanismide kaartistamine
 • peresüsteemi mõju toimetulekumehhanismide rakendamisele
 • abistavad ja leinaprotsessi pärssivad toimetulekumehhanismid
 • peamised toimetulekumehhanismid
 • kõiki toimetulekumehhanismide praktiseerimine ning uute oskuste omandamine

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Väljastatav dokument:

 • Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.
 • On võimalik taotleda samuti leinateadliku spetsialisti tunnistust, mille läbimise aluseks on leina täiendõppe I astme läbimine täies mahus.

Mooduli läbiivija: Leinanõustaja ja psühhoterapeut Meeli Laane.
Mooduli korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat

Meeli Laane on MTÜ Kuula Leinajat asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

You Might Also Like

etET