fbpx

Kus ma oma leinaga olen?

Varem või hiljem, mõned neist, kes väldivad teadlikku leinamist, murduvad. Tavaliselt depressiooni näol.

John Bowlby, 1980

“Kas ma olen leinaprotsessi kinni?” “Kas ma olen eituses?” “Kas ma olen leina läbinud?” “Mis leinastaadiumis ma olen?”

Kui Sa oled neid küsimusi enda käest küsinud, on see kursus loodud just Sinu küsimustele vastamiseks.

Leinastaadiumite, faaside ja etappide kõige suuremaks kriitikaks peetakse nende mõju leinajale. Leinaja ja ka leinaja toetajad hakkavad ootama ja eeldama teatud käitumisviisi leinajalt, etappide-faaside-staadiumite läbimist ning leinajal endal võib tekkida mure, kas ta on kuhugi etappi jäänud või on hoopis eituses ja ei liigu oma leinaga edasi.

Kursus “Kus ma oma leinaga olen?” on üles ehitatud leina etappide-faaside-staadiumite baasil, kus tutvud eituse, valu jms leina tihtipeale varjatud külgedega. Kursusel märkad kus on lein varjul, kuhu võibolla oled kinni jäänud või hoopis saad kinnitust, et Sa oled kõik sammud läbi teinud.

Kui selgub, et oled mõnes etapis, saad teadmisi, kuidas sellest etapist läbi minna, läbi leina ülesannete.

Lein on protsess, psühholoogia koolkondade kohaselt. Protsess, mis algab peale kaotust.

Erinevad teoreetikud on vaadelnud leina läbi staadiumite, faaside ja ülesannete.

Kui faasid ja staadiumid võivad tunduda pigem passiivsetena, kus justkui ei saa midagi teha, siis siinsel kursusel keskendume leina ülesannetele. Selle asemel, et leinas passiivselt olla, mis võib tekitada jõuetuse tunnet, annavad ülesanded selge fookuse leinajale ning teadmise, milliseid samme ja millal on oluline teha.

Leinata on võimalik aktiivselt ja teadlikult.

Leinas, kui kaotusega kohanemise protsessis on omad ülesanded, millele kursuse vältel keskendume.

Kursus on Sulle, kui Sa:

 • leinad kas hiljutist või ammust kaotust
 • soovid teada kus etapis-faasis-staadiumis Sinu lein on
 • soovid õppida teadlikku leinamist
 • soovid oma leina tundma õppida
 • oled valmis panustama aktiivselt leinamisse

Kursusel läbitavad teemad:

 • leinaprotsessi mõistmine
 • leina ülesannete põhimõte
 • leina ülesannete läbitöötamine
 • eituse ilmselged ja varjatud küljed
 • toimetulek valuga ja selle eest põgenemine
 • väliste ja sisemiste muutustega kohanemine
 • spirituaalsus leinas
 • maailma taju peale kaotust
 • eluga edasi minemine lahkunuga ühendust säilitades

Kursus baseerub uurimustöödele koos praktiliste eluliste näidetega ja alateadvusele suunatud harjutustega.


Kursuse läbimise võimalused

Videokursus
– videokoolitus kogumahus 4 ak t
– praktilised harjutused, ca 4 ak t
– keskkond: virtuaalne leinakeskkond
– ligipääs kursusele 2 kuud
– online tugi küsimuste tekkimisel
– 30 min individuaalne veebikonsultatsioon leinanõustajaga

Hind: 79 eur

Veebikursus grupiga
12.05, 19.05, 26.05, 02.06.2023 kell 18.00-20.00
– kestvus 10,6 ak t / 8 h
– keskkond: Zoom
– teooria ja arutelu
– praktilised harjutused
– ligipääs videomaterjalile 2 kuud

Hind*: 159 eur/osaleja
* Võimalk tasuda kahes osas. Kirjuta info@kuulaleinajat.ee

Kontaktkursus Tallinna vanalinnas
19.04, 26.04, 03.05. 10.05.2023
kell 18.00-20.00
– kestvus 10,6 ak t / 8 h
– väike intiimne grupp
– grupikeskne lähenemisviis
– praktilised harjutused, sh kehataju praktika, metafoorkaardid jms vastavalt vajadusele
– tee, snäkid
– ligipääs videomaterjalile 2 kuud

Hind*: 189 eur
* Võimalk tasuda kahes osas. Kirjuta info@kuulaleinajat.ee

Individuaalkursus leinanõustajaga
– kohtumiste maht 5,3 ak t / 4h
– keskkond: veebis või nõustamisruumis
– kursuse saab jagada 4 kohtumise peale ja ka läbi viia korraga, vastavalt kokkuleppele
– teooria, arutelu ja praktilised harjutused
Sinu vajadustele vastavaks kohandatud kursus
– ligipääs kursuse videomaterjalile 2 kuud
– 30min järelkonsultatsioon leinanõustajaga

Hind*: 350 eur/inimene
* Võimalk tasuda kahes osas. Kirjuta info@kuulaleinajat.ee


Kursuse detailid

Õppekava nimetus: Leina ülesanded

Õpiväljundid:

 • osaleja saab parema arusaamise sellest, millises faasis ta on oma leinas
 • osaleja saab teadmisi, kuidas ennast leinas toetada läbi aktiivsete sammudega
 • osaleja saab ülevaate leinaprotsessist
 • osaleja omandab teadmised aktiivsest leinamisest

Sihtgrupp on osaleja, kes:

 • leinab kas hiljutist või ammust kaotust
 • soovib teada kus etapis-faasis-staadiumis ta lein on
 • soovib õppida teadlikku leinamist
 • soovib oma leina tundma õppida
 • on valmis panustama aktiivselt leinamisse

Õppemaht: varieerub vastavalt valitud formaadile

Õppekeskkond: vastavalt valitud formaadile

Kursuse sisu:

 • leinaprotsessi mõistmine
 • leina ülesannete põhimõte
 • leina ülesannete läbitöötamine
 • eituse ilmselged ja varjatud küljed
 • toimetulek valuga ja selle eest põgenemine
 • väliste ja sisemiste muutustega kohanemine
 • spirituaalsus leinas
 • maailma taju peale kaotust
 • eluga edasi minemine lahkunuga ühendust säilitades

Ülesehitus:

 • teooria
 • praktika
 • arutelu (sõltuvalt valitud formaadist)

Meetodid: kognitiivne, alateadvusele suunatud praktika

Väljastatav dokument: osalejatele väljastatakse soovi korral tõend osaluse kohta kui on valitud kas veebigrupis osalemine või kontaktkohtumine.


Koolitaja Meeli Laane

on leinanõustaja, akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, The Grief Recovery Method tippspetsialist. Meeli on täiendanud ennast Imago suhteteraapia, loovteraapia, konstellatsioonide, lepituse ning perenõustamise valdkonnas.


You Might Also Like

en_USEN