fbpx

Õppekorraldus

Õppekorralduse ja kvaliteedi  tagamise alused

MTÜ Kuula Leinajat õppekorralduse alused

1. Üldsätted:
1.1 MTÜ Kuula Leinajat korraldab täiskasvanutele täiendõppe koolitusi enesearenguks ja erialaseks täiendamiseks.

1.2 MTÜ Kuula Leinajat lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Valdav osa õppetööst toimub MTÜ Kuula Leinajat kontoris, aadressil Vene 10, Tallinn, veebis otsekoolitusena või online keskkonnas.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimivad individuaal- ja grupikoolitustena.

1.6 Koolitused toimuvad eesti keeles ja inglise keeles.

1.7 Õppetöö toimub erinevatel nädalapäevadel päevasel või õhtusel ajal või onlineõppe vormis osalejale sobival ajal.

1.8 Kontaktkoolituse gruppide suuruseks on 2-20 inimest.

1.9 Koolitusmaterjalid kuuluvad koolituse hinna sisse.

2. Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

2.1 Koolitusel registreerimiseks/osalemiseks tuleb vormistada kodulehel/leinakooli keskkonnas koolituse ostmine. Ostu vormistamiseks on vajalik osaleja nimi/ettevõtte nimi, e-mail ja telefon.

2.2 Peale ostu sooritamist saadetakse arve ostus märgitud e-posti aadressile.

2.3 Arve õigeaegne tasumine või erikokkuleppeline kinnituskiri annavad osalejale võimaluse osaleda registreeritud koolitusel.

2.4 Kaks päeva enne kontakt- või veebikoolitust saab osaleja e-mailile kirja õppega seotud infoga.

3. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täiendkoolitusasutusse või veebikoolitusele, arvatakse õppija koolituselt välja.

3.2 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes rikub avalikku korda, segab teisi või koolitajaid, on vägivaldne või alkoholijoobes.

3.3 Õppija avaldab ise selleks soovi.

4. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamise ning koolitusest loobumise kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub registreerumisel veebilehel või veebikeskkonnas ja vajadusel arve alusel ülekandega. Arve väljastatakse peale ostu sooritamist osaleja e-mailile. Arve tuleb tasuda arvel toodud tähtajaks.

4.2 Osaleja võib koolitusest loobuda, teatades sellest ette MTÜ Kuula Leinajat e-posti aadressile: info@kuulaleinajat.ee või koolitajale.

4.3 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumisel kuni 14 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 80% ulatuses koolituse summast.

4.4 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumisel 7-13 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 50% ulatuses koolituse summast.

4.5 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumisel kuni 3-6 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 20% ulatuses koolituse summast.

4.6 Alla 3 päeva koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel või koolituse katkestamisel kuulub koolituse maksumus täies ulatuses mitte tagastamisele.

4.7 Online programmide ja videokoolituste ostmisel raha tagasi ei maksta.

4.8 Koolituse kuupäeva muutmise soovi osaleja poolt võrdsustatakse koolitusest loobumisega.

4.9 Raha tagastatakse samale arvele, kust toimus tasumine 3 tööpäeva jooksul peale loobumisest teadasaamist.

5. Koolituse ära jäämine või edasi lükkamine

5.1 MTÜ Kuula Leinajat on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumise aeg edasi lükata.

5.2 Osalejaid teavitatakse sellest e-maili või telefoni teel.

5.3 Koolituse ära jäämisel kantakse õppetasu soovi korral üle teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

6. Kasutus- ja privaatsustingimused

6.1 Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Viimane lisatakse väljastatavale tunnistusele. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Isikuandmete Kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

6.2 Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud MTÜ Kuula Leinajat kasutus- ja privaatsustingimustega.

MTÜ Kuula Leinajat kvaliteedi tagamise alused

1. Täiendkoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.

1.2 Iga täiendkoolitus omab õppekava, kus määratakse kindlaks:
1) õppekava nimetus
2) õppekava rühm
3) eesmärk ja õppe sisu
4) õpiväljund
5) sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
6) õppemaht ja ülesehitus
7) õppekeskkond ja  õppevahendid
8) õppemeetodid
9) hindamine ja väljastatav dokument
10) koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus
11) õppekava kinnitamise aeg

2. Täiskasvanute koolitaja kvaliteedi tagamine

2.1 Täiendkoolitust viivad läbi oma ala professionaalid, kes on vastava erialase haridusega või/ja erialase töökogemusega koolitajad.

2.2 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1 Täiendkoolitus toimub veebis või MTÜ Kuula Leinajat teraapiaruumis või erinevates renditavates kaasaegselt sisustatud; õppegrupi suurusele sobivates ja kasutatavate meetodite vajadusele sobivates koolituskeskustes, kus on kaasaegsed  esitlustehnikad ja praktiliseks tööks sobilikud vahendid.

4. Täiendkoolituse tagasiside kogumise kord
4.1 Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektroonselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu ning koolitajate kohta. Tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

You Might Also Like

Leave a Reply

etET