fbpx

Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine

Kuupäev:
07-08.10.2023 kell 10:00-18:00
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Pärnu mnt 6, Tallinn

Osalustasu: 249 eur/osaleja

Kaotusvalu on kogemus, mille eest inimene soovib põgeneda. Valu eest põgenemine – selle alla surumine, tõrjumine, mõtete eemale juhtimine on inimese loomulik impulss. Kui pealtnäha tundub, et enda elustiili aktiivseks muutmine, ületegutsemine, mõtete mujale suunamine või mõni muu tervislik või ebatervislik valik justkui aitabki valust eemalduda, on kahjuks see kujutelm petlik. Valu tuleb esile, ka siis kui kaotusest on möödas 30 aastat või enamgi.

Praktiline koolitus on suunatud eriala professionaalidele, terapeutidele, kogemusnõustajatele ja kõigile teistele, kes puutuvad kokku leinajatega või on tekkinud vajadus lähedast leinas toetada.

Julgus olla kohal ja toetada kaotusvalus inimest on oluline oskus, mille oleme oma moodsa kultuurikihi alla kaotanud.

Kaotusvalu ja lein võivad sündida erinevatest olukordadest – alati ei pea selleks olema kellegi surm, vaid ka erinevates muudes olukordades võime leinata – oma katki läinud suhet, töökaotust, lähedase välismaale kolimist.

Lein on emotsionaalne, mitte mõistusekeskne. Selleks, et olla toetajaks leinajale, on oluline osata valu sees kohal olla, sealt inimest päästmata, tunnetest välja tõmbamata ning lisamata sõnumit, et ta teeb taaskord midagi valesti ja nii ei tohi tunda.

Lein ei vaja analüüsi ega parandamist.

Meeli Laane, leinanõustaja

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, õpetajad, perearstid, ämmaemandad, lastekaitsetöötajad, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, medtisiinipersonal ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi. Moodul on avatud samuti leinas inimesele, kes ei ole akuutses ehk intensiivses leinaprotsessis. Viimane just seetõttu, et me antud moodulil ei rakenda terapeutilisi praktikaid ja intensiivsete protsesside läbimist moodulil ei ole võimalik toetada küll aga praktiseerime esmatoetust, närvisüsteemi tasakaalustamiseks.

Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest spetsialistidele on esimene moodul leina täiendõppest spetsialistidele. Moodulit on võimalik läbida eraldiseisvalt ning samuti on võimalik läbida täiendõpe täies mahus.

Mooduli sisu:

 • leina definitsioon
 • erinevate teooriate vaade leinale
 • lein ja leinareaktsioonid
 • leinaja toetamine
 • praktilised harjutused

Moodul sisaldab täiendavalt järgmist:

 • manuaal leinast ja leinaja toetamise kohta (väärtuses 15 eur)
 • “Uskumused leinast” töövihik leinajaga töötavale spetsialistile (väärtuses 39 eur)
 • praktikagrupp

Mooduli tulemusena, osaleja:

 • omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • omab teadmisi leinaprotsesse toetavatest baasilistest lähenemisviisidest
 • on praktiseerinud leinaja baasilist toetamist
 • mõistab leina laiemalt ja oskab olla toeks leinavale inimesele

Õppemaht:

21 ak t kontaktõpet, millele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Keskkond:
2023a toimuv koolitus toimub kontaktõppe formaadis, koolitustingimustele vastavas ruumis.
2024a toimub sama kursus veebiõppe formaadis.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest üks toimub veebipraktikana ja teine kontaktkohtumisena Tallinnas. Kohustuslik on osaleda miinimum ühes praktikagrupis.


Kristiina Kase

Meditatsiooni õpetaja ja OSHO
aktiivsete meditatsioonide® juhendaja

See on koolitus, mida peaksid tegelikult kõik inimesed läbima, kuna müüte ja eksiarvamusi leina ümber on veel uskumatult palju (nt see, et lein kaasneb vaid inimese surmaga). Meil kõigil on lähedasi, kes ühel hetkel leinareaktsioonidega kokku puutuvad ja omades baasteadmisi saame palju enam neid toetada, päriselt kuulata ja leinaprotsessi normaliseerida. Olen ise elus palju kaotusvalu kogenud ja arvasin end teadvat leinast juba piisavalt, aga tegelikult sain üliolulisi taipamisi, mis liigutasid pisarateni. Südamest tänulik!


Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel.

Osalustasu

 • Osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • moodulil osalemist
  • osalust kuni kahes praktikagrupis
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu summas 40 eurot garanteerib koha moodulil.
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Moodulit viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Moodulit korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest spetsialistidele.

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus

Õpiväljundid. Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • omab teadmisi leinaprotsesse toetavatest baasilistest lähenemisviisidest, nii täiskasvanute kui laste toetamiseks leinas
 • on praktiseerinud leinaja baasilist toetamist
 • mõistab leina laiemalt ja oskab olla toeks leinavale inimesele

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, õpetajad, perearstid, ämmaemandad, lastekaitsetöötajad, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, medtisiinipersonal ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi. Moodul on avatud samuti leinas inimesele, kes ei ole akuutses ehk intensiivses leinaprotsessis. Viimane just seetõttu, et me antud moodulil ei rakenda terapeutilisi praktikaid ja intensiivsete protsesside läbimist moodulil ei ole võimalik toetada küll aga praktiseerime esmatoetust, närvisüsteemi tasakaalustamiseks.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: 21 ak t kontaktõpet per moodul. Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Õppekeskkond: 2023 a toimub moodul koolitustingimustele vastavas ja õppimist toetavas ruumis. 2024a kevadel alustav moodul toimub veebikeskkonna vahendusel.

Mooduli sisu:

 • leina definitsioon
 • erinevate teooriate vaade leinale
 • lein ja leinareaktsioonid
 • leinaja toetamine
 • praktilised harjutused

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Väljastatav dokument:

 • Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.
 • On võimalik taotleda samuti leinateadliku spetsialisti tunnistust, mille läbimise aluseks on leina täiendõppe I astme läbimine täies mahus.

Mooduli läbiivija: Leinanõustaja ja psühhoterapeut Meeli Laane.
Mooduli korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat

Meeli Laane on MTÜ Kuula Leinajat asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

You Might Also Like

en_USEN